Økologi som livsstil

Økologiske tanker omsat til praksis

Økologisk Levevis

At være bevidst om økologi i køkkenet, er en livsstil som ikke er særlig svær at gennemføre.

  • Brug økologiske råvarer når det er muligt eller alternativt regionale, konventionelle råvarer
  • Brug frugt og grøntsager når der er sæson for dem.
  • Spis flere grove grøntsager og mere frugt
  • Spis mindre kød
  • Spis regionale, friske fisk
  • Brug de råvarer som ikke skal fragtes langt og via fly
  • Forarbejd råvarerne så lidt som muligt
  • Tilbered passende portioner, så man ikke skal smide mad ud

Kort sagt, brug friske råvarer fra dit nærområde, øg andelen af grove grøntsager og frugt og kog og steg ikke længere end nødvendigt.

Økologisk livsstil er også et plus for din egen sundhed, for dyrevelfærden og for miljøet.

Når du køber økologiske varer, er du sikker på at råvaren er dyrket så miljøbevidst som mulig, dyrene har haft det godt og der er anvendt et minimum af pesticider.

En kost der ændrer sig i løbet af året, i takt med, at de frisk regionale grønsager og den friske regionale frugt kommer på markedet, giver større mulighed for at få så mange forskellige næringsstoffer som muligt. Flere grønsager og især de grove, betyder flere kostfibre og det er godt for fordøjelsen.

Spis den fisk der er sæson for og køb godt økologisk kød, men i mindre mængder.

Sund mad og opskrifter

At leve økologisk bevidst betyder, at man prøver at lave så lidt uorden i naturen som muligt. Økologi er derfor andet end det, at købe økologiske varer. Det handler fx også om, hvordan varerne bliver håndteret i køkkenet.

Alle opskrifter er gennemtænkt med henblik på mindst muligt resurseforbrug som energi og vand. Der er brugt friske, danske råvarer, når det er sæson for dem. På den måde spares energi til fx frysning og syltning, og den enkelte råvares næringsstoffer udnyttes optimalt.

Økologisk levevis forudsætter, at man ved, hvornår det er sæson for den enkelte vare, se sæsonskema på vores hjemme.

I opskrifterne er der også tænkt over, at retterne skal være ernæringsmæssigt rigtigt sammensat dvs. en rigtig fordeling af kød, grønsager, kartofler mv.

I begyndelsen af hver måned præsenterer vi nogle råvarer, som vi synes fortjener at blive fremhævet. Enten fordi det er en overset eller glemt vare, eller måske fordi det er en ny og endnu ukendt vare. Eller også fordi det virkelig er højsæson. En del af opskrifterne hører også naturligt til i nabomånederne, det gælder specielt for vinteropskrifterne.

Økologi og råvarer

Råvarevalg

Generelt må man sige, at det er billigst og sundest at bruge råvarer, der er så lidt forarbejdede som muligt.
Det er nemt,  men ikke altid billigt, at leve  af færdigretter, og du  har  ikke  selv  haft  indflydelse  på sammensætningen  af råvarer og brugen af tilsætningsstoffer.

Det er  billigst at bruge  danske råvarer, når der  er sæson for  dem,  og  i  højsæsonen er  råvarerne  også  friske  og sundest.
Råvarer,  som  f.eks.  agurker  i  januar  eller  jordbær  i februar,  fremstillet ved  hjælp  af kunstig  lys, varme  og kunstgødning, eller bare hentet  langvejs fra, er langt mere resursekrævende end de danske økologiske råvarer.

Når der  f.eks. er  danske jordbær på  markedet, så  spis og sylt  masser af  dem, og  hav så  tålmodighed til  næste års danske sæson, frem for at købe jordbær bragt hertil med fly.

Det betyder  naturligvis ikke, at du helt skal  undlade at bruge  udenlandske varer,  men  at de  bør  udgøre en  langt mindre  del  af  det  daglige  forbrug,  end  det  måske  er tilfældet nu.

Lad årstiden variere salatskålens  indhold. Hele vinteren og det  tidlige  forår kan  salaten  tilberedes  af de danske vintergrønsager   som f.eks. kål,  gulerødder, porrer o.s.v. blandet  med nødder  og frugt. Der er mange gode danske æbler hele vinteren.

Lad  grønsager, frugt  og  brød udgøre  den  største del  af kosten og lad kød/fisk i  stedet blive tilbehøret.

De økologiske produkters pris afspejler ganske godt i hvilke mængder  de skal  indgå  i kosten.  Produkter fra  dyreriget koster mere  pr. kg  end kornprodukter, grønsager  og frugt, men det er også netop kød, ost, smør, æg o.l., vi skal spise mindst af.

Indkøbsmuligheder

Efterhånden har alle dagligvareforretninger et større eller mindre udbud af økologiske varer.
Desuden er der en del gårdbutikker som forhandler økologiske varer. Det er muligt at finde frem til disse ved at søge på nettet med ordet ”stalddørssalg”.
Flere store dagligvareforretninger har nethandel og bringer varer ud.  Så der er fine muligheder for at få bragt økologiske varer lige til døren mod en mindre betaling.

Sæsonskema:

Sæsonskema

Hvordan kan jeg kende de økologiske varer?

Alle danske økologiske avlere, som er godkendt og kontrolleret af staten, må sætte det røde ø-mærke, på deres varer. Det er din  garanti for, at det er en økologisk produceret vare, du har købt.

Med hensyn til de udenlandske, økologiske varer er du nødt til at have tillid til, at importøren har sikret sig, at varerne nu også er økologiske. De udenlandske økologiske produkter bærer også statens øko-mærke. Desuden er der det særlige europæiske mærke. Et grønt blad.

Økologisk avlet?

De her omtalte regler tager deres udgangspunkt i bestemmelserne og forholdene i Danmark.

Når det gælder grønsager og korn kan du være sikker på, at frø og såsæd ikke har været behandlet med f.eks. kviksølv inden de blev sået.

Mod skadedyr må der kun bruges godkendte planteudtræk eller biologiske midler, og bortset fra ganske få undtagelser må der ikke anvendes kemisk fremstillede sprøjtemidler.

Gødningen skal være organisk, og økologisk og hejst være fra egen bedrift. Desuden er det vigtigt at landmanden arbejder med forbedring af jorden via sædskifte og grøngødning.

For økologiske dyr gælder, at alt foderet skal være økologisk, og det må ikke indeholde antibiotika eller konserveringsmidler.

Alle dyr skal have grovfoder året rundt.

Også økologiske dyr kan blive syge og få behov for medicinsk behandling. For de behandlede dyr og produkterne fra dem gælder en tilbageholdelsestid. Det betyder at de æg og den mælk dyrene producerer inden for tilbageholdelsestiden, ikke må sælges til forbrugerne som økologisk. Tilbageholdelsestiden er dobbelt så lang for økologisk mælk og æg, som for de tilsvarende ikke-økologiske produkter.

For økologiske slagtedyr, som har fået medicinsk behandling, er tilbageholdelsestiden dobbelt så lang  som for ikke-økologiske slagtedyr

Der skal være dagslys i staldene, og alle dyr skal have motion året rundt. De skal på græs i sommerhalvåret. Kvæg over 6 måneder må holdes i bindestald med halmstrøelse, forudsat de får daglig motion.

Grise skal have halm el.l. at ligge i, de må ikke bindes, og halerne må ikke kuperes. Smågrisene må ikke tages fra moderen, før de er 7 uger gamle.

For økologiske høns gælder det, at der må være 6 høns på 1 m2 indendørs og udendørs skal hver høne have 4 m2. Der skal være mørkt i stalden om natten og hønsene skal have siddepinde, reder og fri adgang til foder. En flok må højst være på 3000 dyr.
Økologiske  høns skal have adgang  til grønt  område, i  det fri. Naturligvis er foderet økologisk.

Når du køber økologiske varer, betaler du for, at dyr og natur bliver behandlet ordentligt, og at du  får en vare der er fri for uvedkommende stoffer.

Naturligvis er alt foder GMO-frit.